Rettungssanitäter

RS 1 / 2017

02.01. -

27.01.2017

Fachlehrgang

 

30.01. -

24.02.2017

Klinikpraktikum

 

27.02. -

24.03.2017

Rettungswachenpraktikum

 

27.03. -

31.03.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 2 / 2017

06.02. -

03.03.2017

Fachlehrgang

 

06.03. -

31.03.2017

Klinikpraktikum


03.04. -

28.04.2017

Rettungswachenpraktikum

 

02.05. -

06.05.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 3 / 2017

06.03. -

31.03.2017

Fachlehrgang

 

03.04. -

28.04.2017

Klinikpraktikum

 

01.05. -

26.05.2017

Rettungswachenpraktikum

 

29.05. -

02.06.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 4/ 2017

03.04. -

05.05.2017

Fachlehrgang

 

08.05. -

02.06.2017

Klinikpraktikum


06.06. -

30.06.2017

Rettungswachenpraktikum

 

03.07. -

07.07.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 5 / 2017

08.05. -

02.06.2017

Fachlehrgang

 

06.06. -

07.07.2017

Klinikpraktikum

 

10.07. -

04.08.2017

Rettungswachenpraktikum

 

07.08. -

11.08.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 6 / 2017

10.07. -

04.08.2017

Fachlehrgang

 

07.08. -

01.09.2017

Klinikpraktikum

 

04.09. -

29.09.2017

Rettungswachenpraktikum

 

02.10. -

07.10.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 7/ 2017

07.08. -

01.09.2017

Fachlehrgang

 

04.09. -

29.09.2017

Klinikpraktikum

 

02.10. -

03.11.2017

Rettungswachenpraktikum

 

06.11. -

10.11.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 8 / 2017

25.09. -

20.10.2017

Fachlehrgang

B1

23.10. -

17.11.2017

Klinikpraktikum

 

20.11. -

15.12.2017

Rettungswachenpraktikum

 

18.12. -

22.12.2017

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

 

 

 

RS 9 / 2017

06.11.-

01.12.2017

Fachlehrgang

 

04.12.-

05.01.2018

Klinikpraktikum

 

08.01.-

02.02.2018

Rettungswachenpraktikum

 

05.02.-

09.02.2018

Abschlusslehrgang mit Prüfung

 

Abschlusslehrgänge mit Prüfungen für Rettungssanitäter 2017

 

27.03. -

31.03.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

Fällt aus

02.05. -

06.05.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

 

29.05. -

02.06.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

Fällt aus

03.07. -

07.07.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

Fällt aus

07.08. -

11.08.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

 

02.10. -

07.10.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

 

06.11. -

10.11.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung

 

18.12. -

22.12.2017

Abschlusslehrgang und Prüfung